اولین تصاویر از دیدار علیرضا کریمی با رهبر معظم انقلاب